VIỆC CỔ ĐÔNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VỐN KINH DOANH? CHỊU THUẾ GÌ?

Dạ, e chào cô! e có một thắc mắc nhỏ mong cô chỉ giúp với ạ:
công ty e là công ty CP với vốn điều lệ trên giấy phép KD ban đầu là 200.000.000 (thành lập tháng 3/2010) với 3 thành viên : A 50% (đứng GĐ), B và C mỗi ng 25 %, đến tháng 9/2015 tăng vốn điều lệ thành 1 tỷ (cũng với tỷ lệ góp vốn trên), lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2017 là khoảng 400 triệu, vậy:
nếu sang 2019 2 cổ đông B và C muốn sang nhượng cổ phần của mình cho 2 ng khác thì vốn sang nhượng là vốn điều lệ hay vốn kinh doanh (411) và phải nộp những loại thuế gì?

Tham khảo: Phân tích tài chính doanh nghiệp

TRẢ LỜI

Tôi xin gợi ý 2 vấn đề nhé:

  1. VIỆC CỔ ĐÔNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VỐN KINH DOANH?

Việc 2 cổ đông chuyển nhượng vốn cho nhau KHÔNG GÌ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VỐN KINH DOANH, tổng nguồn vốn kinh doanh vẫn không đổi trước và sau khi diễn ra chuyển nhượng vốn. Do dó không có nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hạch toán TK 411 hay các tài khoản thuộc nguồn vốn chủ sở hữu.

Tuy nhiên, cơ cấu sở hữu hay tỷ lệ cố phần nắm giữ của các cổ đông có thể bị thay đổi, do đó DN phải đăng ký lại danh sách, tỷ lệ góp vốn của các thành viên trên Giấy phép đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch đầu tư.

Xem thêm : Tài chính doanh nghiệp

  1. VIÊC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU CHỊU THUẾ GÌ?

Việc chuyển nhượng cổ phiếu sẽ phát sinh thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng cổ phiếu từ cổ đông bán sang cổ đông mua. Cổ đông bán cổ phiếu phải nộp thuế Thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng cổ phiếu.

Căn cứ Điều 16 Thông tư 92/2015/TT-BTC & Khoản 9 Điều 2 Nghị định 12/2015/NĐ –CP, thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau :

Số thuế TNCN phải nộp =  0,1%X  giá bán chứng khoán

Cám ơn bạn đã tin tưởng chia sẻ với EDUBELIFE

Chúc bạn luôn thành công trong sự nghiệp!

 

 

Tags

Add your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *